Партнери

 • Општина Стара Пазова
  Светосавска 11
  22300 Стара Пазова
  www.stara-pazova.org.yu

 • Министарство за културу републике Србије
  Трг Николе Пашића
  11000 Београд
  www.min-cul.sr.gov.yu

 • Покрајински секретеријат за образованје и културу Војводине
  Р.С. Булевар Михајла Пупина 16
  21000 Нови Сад
  www.psok.org.yu

 • Покрајински секретеријат за пољоприврреду, водопривреду и шумарство Војводине
  Р.С. Булевар Михајла Пупина 16
  21000 Нови Сад
  www.psp.vojvodina.sr.gov.yu

 • Покрајински секретеријат за прривреду и туризам Војводине
  Р.С. Булевар Михајла Пупина 16
  21000 Нови Сад
  www.spriv.vojvodina.sr.gov.yu

 • Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
  Трг Светог Димитрија 10
  22000 Сремска Митровица
  e-mail: sm.zzzsksm@neobee.net

 • Шумарски факултет у Београду
  Кнеза Вишеслава 1б
  11000 Београд
  www.sfb.bg.ac.yu

 • Етнографски музеј у Београду
  Студентски трг 13
  11000 Београд
  e-mail: etnomuzej@yubc.net

 • КУД Голубинци
  Марадичка 6
  22308 Голубинци
  e-mail: nenadukic@yahoo.com

 • Основна школа "23. октобар"
  Путиначка 1
  22308 Голубинци
  e-mail: sm.skolagolubinci@neobee.net

 • ХКПД Томислав
  Ђурђевска 6
  22308 Голубинци
  e-mail: groznica@sezampro.yu

на врх странице